Trường đại học bình dương tuyển sinh – tin mới nhất

Trường đại học bình dương tuyển sinh năm 2016 như sau:

1, Ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng.

2, Thời gian đào tạo: 

+ Từ Trung cấp Chuyên nghiệp lên Đại học: 2,5 năm – 3 năm.
+ Từ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm – 2 năm.

3, Phương thức tuyển sinh:

——Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT, BTTH và tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Cao đẳng tùy theo bậc Liên thông đăng ký dự tuyển.

——Điểm xét tuyển: tổng điểm trung bình các môn học theo khối dự tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên (sau khi đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).

truong-dai-hoc-binh-duong-tuyen-sinh
Trường đại học bình dương tuyển sinh năm 2016

Bài viết có liên quan cần tham khảo thêm: